Bakanlık önümüzdeki yıl yeni ders çizelgesine geçecek mi?


525 | 27.12.2019
| |

                     Bakanlık önümüzdeki yıl yeni ders çizelgesine geçecek mi?

 

Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs 2019 tarihinde yaptığı hazırlık çalışmaları neticesinde liselerde yeni bir ders çizelgesi ve modeline geçeceğini kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan yeni modelde bir prototip olarak sadece Anadolu liselerinin ders çizelgesi paylaşıldı ve diğer lise çeşitleri için de hazırlıkların sürdüğü söylenildi. Ders çeşidi sayısının azaltılması kurgusu üzerine inşa edilen yeni modelde ana dersler ve seçmeli dersler olacak öğrenci 9. Sınıftan itibaren seçmeli dersler vasıtasıyla ilgi alanına yönelebilecekti.


Bakanlık tarafından Mayıs 2019 tarihinde yapılan açıklamalara toplumun farklı kesimlerinden itirazlar geldi. Özellikle tarih ve coğrafya dersinin istenilen düzeyde olmadığını iddia edenler ders çizelgelerinde revizyon çağrısında bulundular ve tarih, coğrafya derslerinin olması gerektiği kadar ders çizelgesinde yer alması gerekliliğini vurguladılar. Bakanlık eleştirileri dikkate aldığını ve bu maksatla bu tanıtımın yapıldığını gelen tepkiler doğrultusunda programın daima gözden geçirileceğini belirtti. Ders çizelgelerine dair tartışmalar mutfak çalışmalarının neticesini görmek üzere bu raddede bırakıldı ve süreç içerisinde lise ders çizelgelerine dair yeni bir açıklama da veya yeni bir çizelge çalışması kamuoyu ile paylaşılmadı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda 25 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında 2020/2021 Eğitim öğretim yılında okutulacak ders derslere dair ders kitabı taleplerinin sisteme işlenilmesi talep edildi. Mayıs 2019’da ilan edilen ve 9. Sınıftan itibaren kademeli olarak geçileceği söylenilen yeni ders çizelgelerine ilişkin yeni ve net bir açıklama yapılmadan ders kitaplarının sisteme işlenilmesi nasıl olacağı kafaları karıştırdı. Bakanlığın yaptığı açıklamalar mı gözetilecek değilse yürürlükteki ders çizelgesi mi esas alınacak Bakanlık önümüzdeki yıl yeni ders çizelgesine geçecek mi?


Bakanlığın ders kitapları taleplerinin okullar tarafından sisteme işlenilmesinden evvel önümüzdeki yıl yeni ders çizelgesine ve program değişikliğine geçip geçilmeyeceğini kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir. Aksi durumda okulların veri girişleri sağlıklı olmayacaktır.

 

Bayram AKYÜZ

Eğitim-Bir-Sen

Ankara 1 No.lu Şube Başkan Yardımcısı

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top