Ankara 1 Şubesi
1436 | | | 27-12-2019
Eğitim-Bir-Sen tüm eğitim paydaşlarının sendikasıdır
İlhan KIYMAZ

Eğitim-Bir-Sen tüm eğitim paydaşlarının  sendikasıdır

Eğitim hizmet kolunda çalışanların önemli bir çoğunluğunu öğretmenler oluşturmaktadır. Eğitim-Bir-Sen’in kurucularının tamamını da öğretmenler oluşturmaktadır. Bu verilerden öncelikle anlaşılması gereken, Eğitim-Bir-Sen’in yukarıdan aşağıya siyasal ve bürokratik yönlendirme ile değil, aşağıdan yukarıya bir taban hareketi olarak örgütlenmiş bulunduğudur. Kurucu ve yöneticilerinin makam mansıp sahibi olmayıp çoğunluğun içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartları teneffüs etmeleri dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen, hissederek söylemiş,  yönetici kadrosunun bizatihi yaşadığı ve şahit olduğu problemlerin çözümü için işlev üstlenmiştir. 


Eğitim-Bir-Sen’de yönetim kadrosunu oluşturanların, sınıflarda bizzat eğitim hizmetini vererek Türkiye’nin eğitim problemlerine vakıf olmalarının yanı sıra öğretmenler odasının havasını teneffüs etmeleri, eğitim hizmetinin verilmesi için gerekli altyapı hizmetini sağlayan diğer eğitim çalışanlarıyla aynı ortamları paylaşmaları dolayısıyla eğitim çalışanlarının bütününün sorunlarını ve beklentilerini bilme ve çözüm üretme imkanına sahip olmuşlardır. Bu çerçevede EğitimBir-Sen, hiçbir zaman sadece öğretmen sorunlarına ve öğretmen sorunlarının çözümüne yoğunlaşmamış diğer eğitim çalışanlarının da daha nitelikli eğitim için daha nitelikli eğitim ortamları sağlama yönüyle eğitim hizmetine önemli katkılarının bulunduğu bilincinden hareketle hizmetli, memur, teknisyen, sayman, şef gibi değişik unvanlarla görev yapan çalışanlara azami katkı sunmaya gayret etmiştir. 


Eğitim-Bir-Sen, uzun yılların ardından hizmetlilikten memurluğa geçme, memurluk sınıfları içerisinde yatay dikey görev değişiklikleri ve yükselmelere ilişkin imkânlar oluşturulması yönünde kararlar alınmasını sağladığı gibi sınavlar yoluyla gerçekleştirilen görevde yükselmeler için sınavlara hazırlık kursları açma, bu hususta kaynak olarak kullanılabilecek materyaller üretme yönüyle de öğretmenler dışındaki diğer eğitim çalışanlarının yanında olmuştur.
Eğitim-Bir-Sen, yalnızca bir öğretmen sendikası değil, bütün eğitim çalışanlarının sendikasıdır. 

 

İLHAN KIYMAZ

EĞİTİM-BİR-SEN

ANKARA 1 NO.LU ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

 

Tüm Yazılar
1 Eğitim-Bir-Sen tüm eğitim paydaşlarının sendikasıdır