Ankara 1 Şubesi
1248 | | | 28-12-2019
Sendikal Duruşumuz
Rıza ÜNVER

 Sendikal Duruşumuz 

 Ülkenin geleceğini şekillendiren en belirleyici nokta olarak eğitimi gören Eğitim-Bir-Sen, yüklendiği misyonun öneminin her zaman farkında olmuştur. Eğitim-Bir-Sen, eğitimin sorunlarının çözümü için yanlış eğitim politikalarından vazgeçilmesini sağlamayı, eğitim çalışanlarının özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi için çaba göstermeyi kendisine amaç edinmiştir.

Yanlış eğitim politikalarının; açlığı, sefaleti, yolsuzluğu, kayırmacılığı, yeteneklerin köreltilmesini, çevre kirlenmesini, bilimden uzaklaşmayı ve teknolojik fakirliği beraberinde getirdiğine inanan Eğitim-Bir-Sen, eğitim düzeninin iyileştirilmesi için, sorunların özgür bir ortamda tartışılarak bilimsel bir gerçeklik içinde çözüm yollarının bulunması ve uygulamaya konulmasını, eğitim çalışanlarının ortak ekonomik, sosyal ve kültürel, özlük, mesleki hak ve yararlarının geliştirilmesi ve korunmasını amaç edinmiştir. Eğitim-Bir-Sen’in eğitim sorunlarının çözümüne bakışı sendikacılık tanımlarına da yansımaktadır.

Ücret sendikacılığı, sadece emeği hedef alarak, çalışanın emek karşılığını ücrete dönüştürmek için mücadele verirken, çalışanın sosyal hayatı mücadele alanının dışında tutularak kavgalar ücret üzerine yapılmış ve çalışanın emekten gelen gücü sadece parasal olarak ölçülmüştür. Bu anlayış, mücadeleyi çalışanın sosyal hayatını inkâr noktasına kadar getirmiştir.

Hizmet sendikacılığında ise, ‘ben’ kavramından ‘biz’e geçmek, her türlü sıkıntıyı ve sevinci birlikte paylaşmak, günü kurtarmak yerine geleceği garanti altına almak hedeflenir. Hizmet sendikacılığında, yaşanan problemlerin tespitiyle beraber önerilerini de oluşturan sendikacılık, problemler karşısında başkalarını suçlamak yerine çözümünde de kendisini sorumlu sayan sendikacılık öne çıkmıştır. Verilen hizmetin kalitesinin yüksek olmasına, farklılıkların çözüm üretiminde zenginlik sağlayacağına inanılır.  

 

RIZA ÜNVER

EĞİTİM-BİR-SEN

ANKARA 1 NO.LU ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Tüm Yazılar
1 Sendikal Duruşumuz