Ankara 1 Şubesi
700 | | | 12-10-2023
TÜRKİYE 100. YILINDA ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Erdoğan KESKİN

Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünden giden bir gönül eridir. 
        Yüce Kitabımız Kuran "Oku!" emri ile başlamıştır. İnsanlığın en kıymetli öğretmeni olan Sevgili Peygamberimizin "İlim Çin'de dahi olsa onu alınız.", "İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslüman’a farzdır." sözleri öğrenmenin ve öğretmenin değerini ifade etmektedir. 
       Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi, Ahmet Yesevi’yi, 
       Mimar Sinan’ı ve daha nice değerlerimizi yetiştiren öğretmenlerdir.
      Günümüzde öğretmenlerimizin özlük haklarında birçok iyileştirme yapılsa da hala masada çözülmeyi bekleyen pek çok sorun bulunmaktadır. Her türlü sıkıntı ve zorluklara rağmen gözbebeğimiz olan öğretmenlerimiz özverili bir şekilde mesleklerini icra etmeye çalışmaktadırlar. Bu gönül erlerinin tek kazancı ise hiç şüphesiz karşılıksız sevgidir. Şimdi önümüzde yeni sayfaların açıldığı,  taze ve diri heyecanlarla Türkiye 100 yılında çözülmeyi bekleyen öğretmen atamasında mülakatın kaldırılması başta olmak üzere alan değişikliği, uzman ve başöğretmenlik  gibi bütün bu ve buna benzer daha birçok sorunlar daha fazla kronik bir hal almadan   çağın gerektirdiği şekilde düzenlenmelidir.  
            Bu nedenle verilen mücadeledeki samimiyetlerimizden de anlaşılacağı üzere Türkiye 100 yılında öğretmenlerin hak ettikleri özlük haklarına kavuşmaları şüphesiz en önemli hedefimizdir. Bunun farkında ve gayretinde olan Genel Başkanımız Ali Yalçın, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesi ekseninde bir meslek kanununun hayata geçirilmesi konusunda ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtmiş, “Eğitimin paydaşlarıyla bir araya gelinmeli, kanundaki eksiklikler beklentileri karşılayacak şekilde giderilmelidir.’’ diyerek konuyla ilgili kararlılıklarını ortaya koymuşlardır. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun , bu mesleğin itibarı olduğu gerçeğinden hareketle bütün eksiklikleri giderilmiş olarak bir daha başa  dönülmeyecek şekilde çıkarılması ve bu tartışmaya bir son verilmesi boynumuzun borcudur.
       Öğretmenlik Meslek Kanunu ,bütün yönleriyle bir meslek kanununda olması gereken şartları taşımalıdır. Karalama kâğıdı gibi bir kanun asla kabul edilemez. Atamasından terfisine , ödülünden cezasına varana kadar tüm süreci içerisine alan, Avukatlık Meslek Kanunu nasılsa onun gibi, Öğretmenlik Meslek Kanunu da geniş çerçevede tüm detayları içerisinde bulundurması gerektiğini  özellikle ifade ettik. Genel Başkanımızın sözlerinden hareketle, artık Türkiye 100 Yılında öğretmenlerimizin onurlarına yakışır bir meslek kanunu çıkarmalıyız. Eğitim Bir Sen sendikamızın da Öğretmenlik Meslek Kanunun taslak metninde ifade ettiği gibi;
         Aday öğretmenlik süresi ile birlikte öğretmenlikte en az beş yıl hizmeti bulunan öğretmenlerden, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olanlar uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir. Şartları taşıyanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir. 
           Aday öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenlerden, mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı ile mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir. Şartları taşıyanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir. 
          Öğretmenlerimiz alanlarında uzman oldukları için; uzmanlık ve başöğretmenlik sınavına girmeden Eğitim Bir Sen sendikamızın da Öğretmenlik Meslek Kanunu taslak metninde ifade ettiği  kriterlerle kariyer basamaklarını tamamlamalıdırlar.
             Öğretmenlerimizin yılda bir kereye mahsus aldıkları eğitime hazırlık ödeneği ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %200’i oranında olmalıdır.
            Öğretmen kariyer basamaklarında elde ettiğimiz ünvanlarımızın emekliliğimize de yansıtılmalıdır.
              Hepiniz bu millet için, bu ülke için çok kıymetli çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiriyorsunuz. Tüm öğretmenlerimizin Türkiye 100 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, öğretmenlerimize yaşamları boyunca sağlık ve mutluluklar dilerim.

Tüm Yazılar
1 TÜRKİYE 100. YILINDA ÖĞRETMENLER GÜNÜ