Ankara 1 Şubesi

KİTAP OKUMA VE KRİTİK ETKİNLİĞİMİZE DAVET

Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No. lu şube olarak üyelerimizin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmaya, üyelerimizden gelen bu yöndeki talepleri karşılamaya çalışmaktayız.

Bu kapsamda sendikamız üyeleriyle bir moderatör başkanlığında katılımcılar tarafından ortaklaşa karar verilen edebî ya da akademik içerikli kitapların okunup dil, üslûp, estetik, konu ve işlediği mesele bakımından eleştirildiği bir kitap okuma etkinliği yapmayı planlıyoruz.

Etkinliğimizde amaç, okumak üzere kararlaştırılan kitabın etrafında bir araya gelmek, farklı bakış açılarından yararlanarak fikir alış verişinde bulunmaktır

Etkinlik, belirlenen kitabın üç haftalık zaman diliminde okunması, ayın son haftasında ise katılımcıların bir araya gelmesiyle kitaba ilişkin değerlendirmelerin yapılması şeklinde olacaktır.

Etkinliğimiz kapsamında, “altı çizili satırlar” kitap kritik yöntemiyle kitap eleştirilerinin yapılarak değerlendirme denemelerinin yazılması hedeflenmektedir.

Okunacak kitap, etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin önerileri arasından seçilecektir.

Faaliyetimizin koordinatörlüğünü Kadın Komisyonu Başkanımız Zehra Yücel yapacaktır.

Bu keyifli yolculuğa siz de katılmak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Form için tıklayınız