Eğitime Bakış dergimizin 15. yılında yazarlar ve eğitimcilerle bir araya geldik


203 | 29.12.2019
| |

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni ufuklardan yeni umutlara yönelen yürüyüşlerinin, ayak bastıkları her yeri özgürleştiren, vesayeti temizleyen bir özne olarak tarihe kaydedildiğini ifade ederek, “Akıl, ahlak, ilim her zaman rehberimiz oldu. Ortaya koyduğumuz fikirleri, paradigmayı, felsefeyi kayıt altına almayı, üyelerimiz ve milletimizle paylaşmayı mücadelemizin parçası kıldık. Bu amaçla, 15 yıldır yayımladığımız, 25 bin adet basılan, ücretsiz olarak okurlarla buluşturulan Eğitime Bakış dergisi mücadelemizin hem tarihi hem de şahidi oldu” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in, eğitime yön veren dergisi Eğitime Bakış’ın 15. yılı münasebetiyle düzenlediği “Yazarlar Buluşması” programı, Sinop Milletvekili, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Üyesi Nazım Maviş, Konya Milletvekili Halil Etyemez, Kahramanmaraş Milletvekili, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Habibe Öçal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Üniversiteler Arası Kurul Genel Sekreteri Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, Meclis Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Başkanı Ahmet Yurtman, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, daire başkanları, ilçe millî eğitim müdürleri, Eğitim-Bir-Sen genel merkez eski yöneticileri, şube başkanları ve yönetim kurulları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. 

Genel Başkan Ali Yalçın, programda yaptığı konuşmada, “Kurmak bize düştü bu kalbi sökülmüş çağı/ Buyruk en ağır yükün altına saldı beni” diyerek, yeni bir çağı kurma yükünü sırtlayan Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının tarihe hakiki bir tanıklık olarak kaydettiği; hür düşünce, medeniyet, alın ve akıl teri mücadelesinin neferi Eğitim-Bir-Sen’in büyük bedel ve kazanımlarla dolu çeyrek yüzyılını geride bıraktıklarını söyledi. 

Sendikal yürüyüşümüz, özgürlükleri savunan, vesayetin izlerini silen bir özne olarak tarihe kaydedildi

Yeni ufuklardan yeni umutlara yönelen yürüyüşlerinin, ayak bastıkları her yeri özgürleştiren, vesayeti temizleyen bir özne olarak tarihe kaydedildiğini belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akıl, ahlak, ilim her zaman rehberimiz oldu. Ortaya koyduğumuz fikirleri, paradigmayı, felsefeyi kayıt altına almayı, üyelerimiz ve milletimizle paylaşmayı mücadelemizin parçası kıldık. Bu amaçla, 15 yıldır yayımladığımız, 25 bin adet basılan, ücretsiz olarak okurlarla buluşturulan Eğitime Bakış dergisi mücadelemizin hem tarihi hem de şahidi oldu. ‘Dergiler, hür düşüncenin kaleleridir’ diyor Cemil Meriç. Dergiler, farklı bakış ve düşünme biçimlerini aynı sayfalarda buluşturan özelliğiyle analitik ve özgür düşüncenin gelişmesine katkıda bulunuyor; düşünce dünyamıza, müktesebatımıza, algılanış biçimimize ayna tutuyor. Dolayısıyla dergicilik, yaşadığı çağa ve topluma şahitlik eden herkes için vazgeçilmez bir enstrümandır. Dergileri vazgeçilmez kılan, çağın ve toplumun meselelerini yorumlamanın ve istişarenin bereketidir.” 

Zor zamanlarda ‘nemize gerek’ demedik, ‘bize gerek’ diyerek sorumluluk üstlendik

Kültürel emperyalizmin her zamankinden daha fazla toplumu endoktrine ettiğini, hür düşünceyi boğduğunu, kültürel hegemonyayı tesis ettiğini kaydeden Yalçın, “Kültürel emperyalizm, sömürüyü, tanktan toptan, uçaktan öte; rıza üreterek, zihinleri dönüştürerek, akli kodları değiştirerek gerçekleştiriyor. Kültürel ve enformatik kakofoniyle farklı düşünce ve bilgi sistemleri hedef alınıyor, zihinler sulandırılıyor, hakla batıl karıştırılıyor. Nitekim en güçlü iktidar, bilgiyi ve düşünme biçimini yönetendir. En korkunç işgal ise zihinlerin işgalidir. Sömürüye itirazı ortadan kaldırmanın, rızaya dayalı kalıcı bir düzen inşa etmenin yolu, zihinleri istila etmekten, özgür düşünceyi yok etmekten geçiyor. İşte bu yüzden diyoruz ki, bilgi çağı dedikleri bu çağ enformatik cehaletin zirvesidir. İşte dergiler, tam da bu noktada önem arz ediyor. Çünkü kültürel emperyalizme, yeni sömürü düzenine, enformatik saldırıya en etkili cevap, dergilerin ürettiği hür düşüncedir. Horkheimer’in ifadesiyle, ‘özgürlük, tek tipleştirmeye direnmektir.’ Biz de Eğitim-Bir-Sen olarak, 28 Şubat’ın zor ve zulüm zamanlarında tek tipçi anlayışa karşı ‘nemize gerek’ demedik, ‘bize gerek’ dedik, sorumluluk üstlendik. ‘Behey Yunus sana söyleme derler/ Ya ben öleyim mi söylemeyince’ diyen Yunus gibi kelamı haysiyet bildik” şeklinde konuştu. 

Örgütlü gücümüzü fikrî güçle birleştirdik

Zihinsel işgalle gücünü tahkim etmek isteyen vesayete karşı direniş hatları oluşturduklarını, hasbi bir ruhla hesapsız bir mücadele sergilediklerini dile getiren Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen olarak, cehaletin bunaltıcı karanlığına karşı, amblemimizde de sembolize ettiğimiz gibi, bilginin, özgür düşüncenin meşalesini yaktık. Örgütlü gücümüzü fikir gücümüzle takviye ettik. İşte tam 15 yıl önce bütün bu mülahazaların sonucu olarak, ‘Eğitime Bakış’ı çıkardık. Eğitime Bakış’ta, dönemin şartlarında konuşulamaz denilen konuları ele aldık. Kültür ve düşünce dünyamız adına derinlikli bir müktesebat oluşturduk. Eğitime Bakış’ın her sayısı, el atmaya pek de cesaret edilemeyen; eğitimde yeni paradigma arayışlarından katsayı ve başörtüsü engeline, müfredattan beyin göçüne, sınav sistemlerine, dershanelere, misafir öğrenci meselesinden eğitimde şiddete, erken çocukluk eğitimine kadar birçok meselemizde ufuk açıcı oldu. Nitekim fikirsiz dergi, dergisiz örgüt, örgütsüz toplum olmaz” ifadelerini kullandı. 

Düşünceye yatırım yapıyor, kültüre destek veriyoruz

Ali Yalçın, sendikacılığı bilgi, insan ve eğitim odaklı olarak hayatın her alanına yaydıklarını vurgulayarak, “Emek ve özgürlük mücadelemizi yılın 365 günü sosyal, kültürel, sanatsal, her alanda sürdürdük, sürdürüyoruz. İnternet sayfamızdan bültenimize, Eğitime Bakış dergimizden hakemli dergimize, kitap ve raporlarımızdan, yarışma, panel ve sempozyumlarımıza kadar akademik temelli bir mücadele yürütüyoruz. Düşünceye yatırım yaparak, kültüre destek vererek kazanım üretiyoruz. Bu yönüyle Eğitime Bakış, ürettiği yeni paradigma ve anlayışla bir okul olan Eğitim-Bir-Sen’in en önemli faaliyetlerinden biridir” diye konuştu. 

İzi silinen değil, izi sürülen bir birikim üretiyoruz

Eğitime Bakış’ın sayfalarında eleştirel bir tutumla sorunlara işaret etmekle yetinmediklerini, çözüm önerilerini de ortaya koyduklarını kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü biz inanıyoruz ki, eleştiri, analiz ve değerlendirmeleri anlamlı kılan şey, çözüme sunduğu katkıdır. Eğitime Bakış’la üretilen bu müktesebat; eğitimimizin bugün yaşadığı ve yarın önüne çıkacak sorunları aşmasında önemli bir bilgi, tecrübe ve referanstır. Bu yönüyle izi silinen değil, izi sürülen bir birikim üretiyoruz. Eğitime Bakış, eğitim camiası için bir imkândır, değerdir. Bundan 15 yıl önce dergiyi çıkarma kararı alan başta genel başkanımız Ahmet Gündoğdu ve riyasetindeki yönetim kuruluna, o günden bugüne dergimize emek veren herkese teşekkür ederim.” 

Maviş: Eğitim ülkemizin en önemli meselesi

Sinop Milletvekili, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Üyesi Nazım Maviş, Memur-Sen’i sadece temsil ettiği kesimin ekonomik ve sosyal statülerini koruyan bir kuruluş olarak görmediğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Memur-Sen’i, bu ülkenin demokratikleşme sürecinde, değerleriyle buluşma sürecinde çok değerli bir aktör olarak görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana her kritik dönemde milletinin yanında yer almış, milletin değerlerini koruması adına mücadele etmiş bir örgüt olarak, bu ülkenin değerlerinin savunucusu bir örgüt olarak görüyoruz. 28 Şubat sürecinde beşli çetelerin karşısında bu milletin sesi soluğu olmuştur. Bu ülkede her şeyi konuşuyoruz. Eğitimi daha fazla konuşuyoruz, konuşmalıyız. Evet, eğitim ülkemizin en önemli meselesi. Dolayısıyla, Eğitime Bakış dergisini sadece bir sendikanın dergisi, yayın organı olmanın ötesinde, bu ülkenin eğitimle ilgili meselelerine dair düşünce üretildiği, fikir üretildiği bir zemin olarak görüyorum. Böyle değerlendiriyor, böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Eğitime Bakış’ın kadrosunu bu ülkenin eğitim paradigmasına katkılar sunacak bir kadro olarak görüyorum, dergiyi bu çerçevede kıymetli buluyorum.” 

Etyemez: Eğitime Bakış, eğitim dünyamızın hafıza bankasıdır

Konya Milletvekili Halil Etyemez, düşünce ufkunun genişlediği, hakikat ağının örüldüğü yer olan dergilerin kendi zamanlarının şahitleri olduğunu belirterek, kendisinin aynısı olan dergilerin azaldığı bir dönemde Eğitime Bakış dergisinin dünden bugüne, bugünden yarına bir köprü olmaya devam ettiğini kaydetti. Eğitime Bakış dergisinde eğitimin çehresini makyajsız olarak okumaya devam ettiklerini dile getiren Etyemez, “Kim bilir belki de eğitimin veya bir neslin vasiyetnamesidir Eğitime Bakış. Ortak duygulara ve benzer meydan okumalara sahip olan eğitim sevdalılarının başlattığı bu ilk adım eğitim dünyamızın yeniden inşası için bir mihenk taşı olmuştur. Eminim ki, gelecek yıllarda Türk eğitimini inceleyecek araştırmacıların ilk başvuracağı kaynaklardan biri Eğitime Bakış dergisi olacaktır. Çünkü Eğitime Bakış dergisi bana göre eğitim dünyamızın hafıza bankasıdır” dedi. 

Öçal: Eğitime Bakış, daha da zenginleşerek, sorunlara ışık tutma konusunda öncü olmaya devam edecektir

Kahramanmaraş Milletvekili, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Habibe Öçal, Eğitime Bakış’ın birbirinden önemli konuları ele aldığına dikkat çekerek, “Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarını savunmanın yanı sıra toplumun değerlerini de ön plana çıkarmaya çalışan bir sendikadır. Ben bu derginin hazırlanmasında, gerek akademik anlamda destek veren gerek sosyal sorumluluk olarak destek veren, toplumun sorunlarıyla hemhal olmuş, bütün yazarlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dergi daha da zenginleşerek, sorunlara ışık tutma açısından, ülkemizin strateji üretmesi konusunda öncü olmaya devam edecektir. Çalışmaların bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Er: 15 yıl boyunca, ilkelerinden taviz vermeksizin hayatta kalabilmesi takdire şayandır

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, kendisinin de yazar olarak yer aldığı Eğitime Bakış dergisinin, Türkiye’de hem genel eğitim hem yükseköğretimle ilgili, gerek eğitimci açısından gerek eğitim alanları açısından çeşitli konuların tartışıldığı ve politika belirleyicilerine yeni ufukların açıldığı bir platform olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: “Gerçekten bir dergi için 15 yıl, düzenli bir biçimde, ilkelerinden taviz vermeksizin kendi değer anlayışı çerçevesinden meseleleri ele alarak hayatta kalabilmesi, her türlü takdiri hak eden bir durum diye düşünüyorum. Bu yüzden bu derginin yayınlanmasına karar veren ekipten başlayarak bugüne kadar düzenli olarak yayın hayatında kalmasında emeği geçen tüm kadroyu ve yazılarıyla dergiye katkı sağlayan bütün akademisyenleri yürekten tebrik ediyorum.” 

Bilgili: Eğitime Bakış, kendi alanında çok başarılı bir dergidir

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Eğitime Bakış’ın kendi alanında çok başarılı bir dergi olduğunu dile getirerek, “Böyle bir derginin 15 yıldır çıkıyor olması bile kendi alanında büyük bir başarı demektir. Bu derginin daha uzun ömürlü olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Programın sonunda, Eğitime Bakış dergisine emek ve katkılarından dolayı Şaban Abak ve Hıdır Yıldırım’a plaket takdim edildi. Ayrıca, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Editörü Doç. Dr. Sedat Gümüş görevi Prof. Dr. Zülfü Demirtaş’a, Demirtaş ise Eğitime Bakış’ın editörlük görevini Prof. Dr. Hasan Bozgeyikli’ye devretti.Genel Başkan Ali Yalçın, Gümüş’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederken, Demirtaş ve Bozgeyikli’ye başarılar diledi.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top