İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlu Olsun


443 | 29.05.2019
| |

"Bugün, beldelerin anası, Türk ve İslam dünyasının kalbi, Asya’nın ve Avrupa’nın kemeri, dünyadaki bütün şehirlerin şahı olan İstanbul’un Hz. Peygamber tarafından müjdelenen fethinin 566’ncı yılı. Milletimize ve İslam alemine kutlu olsun.

 

İstanbul’un fethi, yeniçerisinden Hakanına, Akşemsettin’de cisimleşen ulemasına kadar, bir destanın, bir dirilişin, şanı yüce Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar olmayı dilemiş bir müjdenin şeref menkıbesidir. Bu menkıbe, dünya tarihine yeni bir istikamet, milletimize vazgeçilmez bir mücadele ufku kazandırmıştır.

 

İstanbul, alelade bir şehir; Fetih ise, kuvvetle tahakkuk etmiş bir zaptetme harekatı değildir. İstanbul, hak mücadelesinde milletimizin her daim istinatgahı; Fetih ise, tarihin seyrinde milletimizin menzili ve güzergahıdır. İstanbul’un hakiki sahibi de, Fethin manasına vakıf, muhtevasına sadık, ruhuna merbut ve istikbaline layık olanlardır.

 

Bugün, tıpkı 1453’ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul’un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Fakat şurası kesin ve kat’idir ki, İstanbul’un Fethini mümkün ve mukaddes kılan ruh hala diridir ve milletimiz Fetih şuuruyla mücehhezdir.

 

Fethin yıldönümünde gururla ve vazife hissiyle söylediğimiz şudur ki İstanbul, Hz. Peygamber’in fetih müjdesiyle milletimizin omuzlarına bıraktığı bir mukaddes vazifedir.

 

Bu kutlu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han’dan günümüze kadar devletimizin, milletimizin şanını yüceltmek için hizmet eden bütün büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Fetih şuurunu muhkem bir iradeye dönüştüren aziz milletimizin İstanbul’u mukaddes bir emanet olarak muhafaza edeceğine olan derin inancımla İstanbul’un fethinin 566’ncı yılını bir kez daha kutluyorum."

 

   Yüksel HAŞLAK

 Eğitim-Bir-Sen

  Ankara 1 No.lu Şube Başkanı

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top